Τα δωμάτια μας

3

δωμάτια


300

τ.μ.


100

γρίφοι


24

μέγιστος αριθμός ατόμων